SEMANTIČNO OZNAČEVANJE SLOVENŠČINE PO MODELU FRAMENET

TitleSEMANTIČNO OZNAČEVANJE SLOVENŠČINE PO MODELU FRAMENET
Publication TypeThesis
Year of Publication2009
AuthorsMoże, S
UniversityU of Ljubljana
Thesis TypemastersBA (Diploma) thesis